Ledige stillinger

Har du et ønske om å jobbe som drosjesjåfør, er Østfold Taxitjenester as selskapet for deg.

Drosjesjåfør yrket er mye mer enn bare å kjøre bil. Du kommer i kontakt med alle typer mennesker, med de gleder og utfordringer det gir. Dette setter et krav til deg om at du må være tolerant og kunne vise medmenneskelighet i din framferd som sjåfør. Selv om du må, på lik linje med de fleste yrker, forholde deg til de oppdrag du blir tildelt, er dette ett fritt yrke. En slags frihet under ansvar jobb.

Østfold Taxitjenester as søker primært etter helge-sjåfører. Viser du deg frem med de gode egenskapene vi er ute etter, er veien kort til fast ansettelse.

Vår krav til deg er:

  • Du må være fylt 20 år og yngre enn 75 år
  • Tilfredsstillende vandel.
    • Kjøreseddel utstedes av politiet
  • Er du utenlandsk statsborger, må du som hovedregel ha bodd i Norge i fire år. Krav om botid gjelder ikke dersom du er fra et EØS-land.
  • Du trenger original helseattest fra lege. Helseattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.
  • At du behersker norsk muntlig og skriftlig (språktest av type B1)
  • At du liker å arbeide med mennesker og er i stand til å yte god service for kundene

Linker:

Er du interessert å jobbe får oss, kontakt oss på

Mail: sigbjørn@ostfoldtaxi.no

Tlf: +47 481 41 431

Call Now ButtonRING OSS